V Å R A   P R O G R A M


GYMNASIESKOLA

FÖRSÄLJNING - OCH SERVICEPROGRAMMET
FS

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

ANPASSAD GYMNASIESKOLA

ADMINISTRATION, HANDEL & VARUHANTERING
AHV

HÄLSA, VÅRD & OMSORG

HVO

FASTIGHET, ANLÄGGNING & BYGGNATION
FAB

INDIVIDUELLA PROGRAMMET

IVP

Behöver du hjälp med din ansökan?

Ta kontakt med vår studie - och yrkesvägledare