Individuella programmet

Det individuella programmet är till för dig som inte har möjlighet att läsa ett nationellt program. Utbildningen ger dig kunskaper som du kan använda för att få ett så självständigt och aktivt vuxenliv som möjligt. Du får också kunskaper som ger dig möjlighet att vara med att bestämma hur du vill ha det i ditt vardagsliv och för att kunna delta i samhällslivet.

I skolan arbetar vi med olika former av kommunikation och du får möjligheten att utveckla ditt språk och dina samtal med andra. Du får lära dig matematik som du har nytta av i din vardag.

Dessutom kommer du att utforska naturen och samhället tillsammans med andra elever och diskutera saker som påverkar ditt liv. En del av undervisningen bedrivs utomhus och du kommer få göra besök på arbetsplatser, handla mat, besöka bibliotek med mera.

Du kommer att utforska olika konstformer som dans, bild, musik och teater för att uttrycka dina tankar och åsikter. Dessutom kommer du att få kunskaper som hjälper dig att hantera ditt hem, din ekonomi och din hälsa.

I slutet av utbildningen kan du få göra praktik på en arbetsplats.


OM UTBILDNINGEN


IVP -  individuella programmet

Det individuella programmet ska utformas på ett sådant sätt att det passar just dig. Utbildningen ska ge dig kunskaper som du kan använda för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du ska också få kunskaper som gör att du ska kunna vara med att bestämma hur du vill ha det i ditt vardagsliv och för att kunna delta i samhällslivet. Du kan också få göra praktik på en arbetsplats.

Mer information

Mer information om programmet hittar du här:

Rebecka Hesselroth Bäckman
Programsamordnare
Mail : 
rebecka.hesselroth-backman@utb.dalsed.se
Tel:  0534-19265

Mats Bergling
Rektor
Mail :
 mats.bergling@utb.dalsed.se
Tel: +46(0)534-192 60

Är du intresserad av programmet?

Ta kontakt med vår Studie- & yrkevägledare
Marita Jacobsson 0534-195 65
Du kan också kontakta vår specialpedagog
Maria Johansson 0766-340 859