Introduktionsprogrammen

Missade du något betyg i nian så att du inte är behörig till gymnasieskolan? Behöver du NPF-anpassning?
Lugn, introduktionsprogrammen ger dig en utbildning att bygga vidare på!

Studiegången hos oss är NPF-anpassad, läromedlen är anpassade efter dina behov, och vi arbetar huvudsakligen i små grupper. Du får mycket stöd och lärartid för att du ska bli behörig till vidare studier eller komma i arbete så fort som möjligt.

 • Vad menar vi med NPF-anpassning?

  • struktur, tydlighet och förutsägbarhet  

  • små elevgrupper

  • hög personaltäthet

  • möjlighet till individuellt utformat stöd under hela skoldagen

  • skol- och boendementor har ett nära samarbete.

  • Ungefär hälften av skolans elever bor på Utsiktens LSS-boende under sin skolvecka

 • Du ansöker till Utsiktens program i INDRA (följ ANSÖK knappen längst ner). Ansökan är öppen från 5 december 2023 till 1 februari 2024.

 • Det är också där du ser om du kommit in eller inte. Preliminärt antagningsbesked visas 11 februari och det slutgiltiga beskedet 25 juni 2024

 • Beslutet att bevilja ett IM-program i en annan kommun tas av din hemkommun.

IM A
(Individuellt alternativ)

 • För dig som behöver ett individuellt utformat och anpassat upplägg.
 • Du och din mentor lägger tillsammans upp en plan som framförallt innehåller grundskoleämnen som du ännu inte har ett godkänt betyg i (E), men planen kan också innehålla gymnasiekurser, praktik eller andra motivationshöjande insatser.
 • Du kan söka om du helt eller delvis saknar godkända betyg från grundskolan.

IM V
(programinriktat val) mot FS, Försäljning- och serviceprogrammet

 • För dig som är nära behörighet att söka till nationellt program.
 • Du börjar i ettan på FS tillsammans med de andra eleverna i klassen men fortsätter läsa klart engelska och / eller matematik som du ännu inte har godkänt betyg i från grundskolan innan du börjar läsa gymnasiekursen.
 • Du kan söka om du har minst godkänt betyg (E) i svenska eller svenska som andraspråk samt antingen
   • engelska eller matematik + 4 övriga ämnen
    • engelska och matematik + 3 övriga ämnen

IM Y
(yrkesintroduktion)

 • För dig som vill varva studier på IM A med yrkeskurser från FS, Försäljning- och serviceprogrammet.
 • Du och din mentor lägger tillsammans upp en plan som innehåller både grundskoleämnen och yrkeskurser från FS samt praktik / APL (arbetsplatsförlagt lärande).
 • Målet är att bli behörig att söka till nationellt program på gymnasiet eller komma ut i arbetslivet.
 • IM Y är inte sökbar i INDRA eller det system du söker till gymnasiet i i din region utan du söker till IM A.
 • Du kan söka om du helt eller delvis saknar godkända betyg från grundskolan.

IM S
(språkintroduktion)

 • För dig som är nyanländ och är mellan 16 och 19 år.
 • Du och din mentor lägger tillsammans upp en plan som framförallt innehåller svenska som andraspråk men som också kan innehålla andra grundskoleämnen samt praktik.
 • Målet är att gå vidare till ett annat IM-program, till gymnasiet, annan utbildning eller sysselsättning.

Tomas Grönlund
Programsamordnare
Mail : tomas.gronlund@utb.dalsed.se
Tel:  0766-340121

Mats Bergling
Rektor
Mail :
 mats.bergling@utb.dalsed.se
Tel: +46(0)534-192 60

Är du intresserad av programmet?

Ta kontakt med vår Studie- & yrkevägledare
Marita Jacobsson 0534-195 65
Du kan också kontakta vår specialpedagog
Maria Johansson 0766-340 859