För dig som vårdnadshavare

Här hittar du information till dig som är vårdnadshavare

För dig som redan är elev

Här hittar du information som rör dig som redan är elev på vår skola

ÄR DU INTRESSERAD AV VÅR SKOLA?

Välkommen till vår anpassade gymnasieskola, där vi skapar en stödjande miljö för elever med olika behov och utmaningar. Vi erbjuder individanpassad undervisning, små klasser och specialutbildad personal för att säkerställa att varje elev når sin fulla potential. Våra metoder är baserade på evidensbaserad forskning och syftar inte bara till akademisk framgång, utan också till att stärka elevernas självförtroende och sociala färdigheter. Vi tror på varje individs unika potential och arbetar hårt för att hjälpa dem att blomstra under sin gymnasietid hos oss. Välkommen till en skola som prioriterar elevernas trivsel och utveckling.

Om du som före detta elev vill ha dina gamla betyg, kan du med hjälp av kommunarkivet få tillgång till det.
På skolan bevarar vi betyg i 5 år, sedan så skickas de till arkivet.