Stöd under din studietid

Det är viktigt att du lägger tid på dina studier, och hur du hanterar din tid är avgörande för hur bra du kommer att klara dina studier.

Att vara bra på att hantera sin tid handlar om att känna dig själv och veta vad som fungerar bäst för dig när det gäller var, när och hur du lär dig. Det handlar också om att hitta balans i ditt liv och kunna göra realistiska planer som du faktiskt kan genomföra. Det här är färdigheter som du kommer att ha nytta av i framtiden när du jobbar, eftersom de flesta jobb kräver att du kan planera och använda din tid på ett smart sätt.

På Utsikten vill vi hjälpa dig att hitta en studiekultur som passar just dig. Vi ger dig information om hur våra program är uppbyggda, hur du kan planera dina studier och hur du kan hitta din egen studieteknik. Det här ger dig bra förutsättningar att få bra resultat i dina studier.

Vi erbjuder också möjligheten att ha utvecklingssamtal där du kan vara med och planera hur du ska klara dina studier och nå dina mål. Om du har svårigheter och behöver extra stöd, kommer våra lärare att göra sitt bästa för att hjälpa dig. Din mentor finns också här för att stötta dig när du behöver det.


För dig som behöver extra hjälp 

Vi vill göra dina studier enklare och stötta dig på olika sätt om du har svårigheter. Det kan handla om problem med läsning, skrivning, matte, koncentration eller att du har svårt att organisera dina studier. Tillsammans med våra lärare och personal försöker vi hitta lösningar och metoder som kan hjälpa dig. Vi vill vara positiva och stödjande för att motivera dig i dina studier.

I vissa fall kan det vara så att du behöver ännu mer hjälp, och då har vi specialpedagoger och speciallärare som kan jobba tillsammans med skolans personal för att ge dig det stöd du behöver.


Närvaro 

Närvaro är alltid en förutsättning för att klara dina studier. Alla undervisande lärare förbereder sin undervisning för din skull och har bred kompetens för sitt uppdrag. Genom att närvara och fullfölja arbetsuppgifter, grupparbeten och prov så kan läraren bedöma dina kunskaper.

Elevinflytande

Du som elev ska ges möjlighet till att kunna vara aktiv och engagerad i din utbildning .
Enligt skollagen 4 kap, 9§ ska ”Elever ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem”.

Dina forum kan bl.a. vara:
Elevråd
Via Utsiktens elevråd. Medlemmarna i elevrådet är elever på skolan. Detta är elevernas forum för diskussioner för de frågor som de själva anser som viktiga och meningsfulla. Vi är alla en del av en verksamhet som behöver utvecklas och via elevrådet kan alla på skolan vara med och delta och påverka.
Möte sker i varje månad och representeras av elever från varje klass och årskurs.
 
Matråd
Matrådet är till för att alla på skolan ska ha en chans att vara med och påverka skolmaten och skolmåltidsmiljön. Det kan vara att ge förslag på hur matsedeln ska se ut eller tänka ut hur man kan göra det lugnt och trivsamt i matsalen.
I matrådet representeras skolledning, samtliga klasser och kostchef i kommunen och skolmåltidspersonal.

Digitala resurser

Våra elever får tillgång till ett antal digitala resurser under sin studietid. Förutom möjlighet att låna en dator får våra elever bland annat tillgång till bl.a. Inläsningstjänst bl.a.
Nedan finner du mer information om digitala resurser som finns tillgängliga för våra elever.
 
Elevdator
Elever som studerar hos oss har möjlighet att låna en elevdator under sin studietid.
 
Vklass
Skolans lärplattform där vi samlar kunskapsbedömningar, närvaro, planeringar.
 
Biblioteket på webben
Här kan du söka i bibliotekens samlingar och låna om och reservera medier. Här finns också stöd och hjälp om informationssökning och källkritik
 
Google Classroom
Samarbetsyta och pedagogisk miljö för elever och personal. Classroom hjälper till att få information och kommunicera gällande dina studier.
 
Inläsningstjänst
Inlästa läromedel och skönlitteratur.