Ingela Larsson, Skolkurator

Som skolkurator ger jag stöd och råd till elever i situationer som påverkar skolan. Det kan handla om frågor som rör skola, skolfrånvaro, relationer, motivation, om en elev känner sig utsatt eller nedstämd, orolig eller stressad eller annat som påverkar det psykosociala måendet.

Jag träffar alla nya elever under deras första termin på Utsikten för att berätta om vilket stöd de kan få av mig. Det brukar då bli lättare att komma till mig vid ett senare tillfälle om behov uppstår.

Jag och min hund Herda arbetar både på individ- och gruppnivå. Vi är båda utbildade till besökshundsteam. Herda är med mig de flesta dagar som jag jobbar. Beroende på vad eleven vill kan vi tex ha samtal på mitt rum, under promenad, då vi tränar med tillsammans med Herda.

Vi kan även ha digitala samtal.

Jag är även en del av Utsiktens elevhälsoteam.

Jag som skolkurator har tystnadsplikt i mitt arbete vilket innebär att jag inte får berätta för andra om det som framkommer under samtalet.


Tjänster och stöd

Tillsammans med annan personal på Utsikten gör vi allt för att hjälpa varje elev att ta fram sina unika, starka sidor och lyfta dessa sidor för att överbrygga de sidor som man behöver jobba mer med för att må bättre och klara av sitt skolarbete. Allt med syfte att undanröja hinder för elevers lärande, för att elever ska må bra och utvecklas positivt enligt skolans mål om ”kunskap, fostran, hälsa”. Jag kan också ge krisstöd vid mer akuta situationer och hjälpa elever, vårdnadshavare att få kontakt med andra instanser t ex. BUP, Vuxenpsykiatrin, HAB både till barnhabiliteringen och vuxenhabiliteringen, socialen, Polisen m.m.

Jag handleder även personal.


VID KRIS OCH NÖDSITUATIONER.
SOS tel 112
Polisen tel 114 14
Självmordslinjen tel 90101
www.bris.se tel 116 111
www.mind.se,
Föräldralinjen, tel 020-852000

Kontakta mig

Adress

Nössemarksvägen 10

668 31 Ed

Sverige

E-post
Telefon