HVO - Hälsa, Vård och Omsorg

På det här programmet kommer du få lära dig om människors utveckling genom hela livet. Det handlar om såväl barn som äldre. I utbildningen arbetar vi bland annat med områden som vård och omsorg, funktionsnedsättningar, hälsa och ohälsa. Dessutom kommer du att få kunskaper om hur ens livsstil påverkar ens hälsa.

Du får även möjlighet att lära dig mer om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar samt tillsammans med klasskamrater diskutera olika etiska dilemman som rör inriktningen.

Vi sätter stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för din egen säkerhet och hälsa. Du kommer exempelvis få lära dig om hur du lyfter och bär på ett sätt som är skonsamt för din kropp.

Det du lär dig i skolan får du möjlighet att använda på en arbetsplats när du gör din praktik. Det kallas APL vilket betyder arbetsplatsförlagt lärande.


Det kan handla om arbete inom till exempel fritidsverksamhet och förskola. Det kan också handla om arbete med äldre personer och deras behov av vård och omsorg. Programmet passar också dig som är intresserad av frågor som handlar om hur kost och motion kan påverka oss människor. Du ska tycka om att arbeta med människor och vilja arbeta på ett serviceinriktat sätt.

OM UTBILDNINGEN


Mer information

Mer information om programmet hittar du här:

 Karin Lindahl
Programsamordnare
Mail : karin.lindahl@utb.dalsed.se
Tel:  0534-19272

Mats Bergling
Rektor
Mail :
 mats.bergling@utb.dalsed.se
Tel: +46(0)534-192 60

Är du intresserad av programmet?

Ta kontakt med
Henrik Gustafsson
0766-340868

Alternativt vår Studie- & yrkesvägledare
Marita Jacobsson

0534-195 65