Försäljnings- och serviceprogrammet mot NPF 

Försäljnings- och serviceprogrammet (före detta handel och administration) är ett gymnasieprogram med yrkesinriktning inom handel.

Utbildningens innehåll skiljer sig inte från andra FS-program, skillnaden är att vi riktar oss till dig som har en diagnos inom NPF-spektrat. En diagnos är inget krav för att gå hos oss, du kanske bara trivs, lär och utvecklas bäst i den lilla klassen. Vi försöker skapa skoldagar präglade av trygghet, tydlighet och struktur.

På programmet får du kunskap inom områden som; inköp, försäljning, logistik, marknadsföring, entreprenörskap, kundservice och kommunikation.
Du lär dig också att starta och driva ett eget företag.
Programmet ger dig grundläggande behörighet till högskolestudier, men möjlighet finns att enbart välja kurser som ger dig en yrkesexamen.

Under de tre år som du går utbildningen så får du vara ute minst 15 veckor i arbetsplatsförlagt lärande (APL).

FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPROGRAMMET PÅ UTSIKTEN

 • Vi har kompetens, kunskap och erfarenhet inom NPF.
 • Utbildningens innehåll och krav skiljer sig inte från andra FS-program.
 • Vi planerar utifrån elevers behov, på grupp- och individnivå.
 • Vi förbereder eleverna inför avvikelser från schemat, exempelvis idrottsdagar och studiebesök.
 • I vår byggnad Magnolian har vi både klassrum och personalens kontor i nära anslutning till varandra.
 • Personal består av yrkeslärare, ämneslärare, lärarassistenter och elevassistenter.
 • Personalen närvarar både i matsalen och under aktiviteter på rasterna.

UNDER SKOLDAGEN

 • Du som elev har ett hemklassrum, där du har din plats och en hurts där du förvarar ditt skolmaterial.
 • Du har en mentor som du kan vända dig till kring din skolgång.
 • Vi värnar om vår gemensamma lärmiljö och minimerar intryck som kan störa koncentrationen i klassrummet.
 • Vi hjälper dig som elev att hitta studieteknik, avgränsa uppgifter och skapa checklistor som kan ge dig en struktur över ditt skolarbete.
 • Du som har rätt till insatser från LSS kan via hemkommunen söka till vårt elevboende “Toppen”. Toppen ligger på gångavstånd från skolan, och du bor där under veckorna och åker hem på helger och lov.

Mer information

Mer information om programmet hittar du här:

Ulrika Camitz
Programsamordnare
Mail : ulrika.camitz@utb.dalsed.se
Tel: +46(0)702608292

Mats Bergling
Rektor
Mail :
 mats.bergling@utb.dalsed.se
Tel: +46(0)534-192 60

Är du intresserad av programmet?

Ta kontakt med vår Studie- & yrkevägledare
Marita Jacobsson 0534-195 65
Du kan också kontakta vår specialpedagog
Maria Johansson 0766-340 859