Provkalender

Här kan du se aktuella prov

Skolmat

Se vilken mat som serveras i skolan

Schema

Här kan du ser hur ditt schema ser ut

Skolkurator

Vår skolkurator är här för dig när du känner dig stressad eller har andra bekymmer i skolan eller privatlivet. Du kan prata med henne om allt möjligt, från skolproblem till personliga saker.

Läsårstider

Här kan du se vilka läsårstider som gäller för detta året

Boendet Toppen

Här kan du se information som gäller boendet Toppen, som är anslutet till skolan

Trygghet & Studiero

Vi strävar efter att skapa en trygg och fridfull skolmiljö genom tydlig lektionsstruktur, gott ledarskap, och samarbete mellan elever och personal

Studie - & Yrkesvägledning

Här kan du läsa om skolans SYV

Csn & Bidrag

Information om studiestöd, bidrag och lån

Stöd under din studietid

Effektiv tidsplanering och studieteknik på Utsikten: Så når du dina mål