CSN & BIDRAG

Studiestöd på gymnasiet
Studiebidraget betalas ut kvartalet efter det att du fyllt 16 år. Fram till dess får du barnbidrag. Du får studiebidraget 10 månader under året och betalas ut sista bankdagen i månaden. I juli och augusti får du inte något studiebidrag.

Läs mer om CSN och bidrag på:
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/bidrag-for-gymnasiestudier-i-sverige.html
 

Studiemedel – från HT det år du fyller 20
Hösten from det år du fyller 20 ansöker du själv om studiemedel från CSN. Skolan måste intyga att du studerar på en utbildning innan du får bidraget utbetalt.
Läs mer om studiemedel här:
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel.html